Rozhraní LAN a sítě WAN připojte u Zařízení SD-WAN Edge v pohotovostním režimu, aby zrcadlilo síťové připojení k aktivnímu Edge.

V okně s událostmi SD-WAN Orchestrator najdete zprávu Aktualizace softwaru u zařízení v pohotovostním režimu dokončena (Standby device software update completed). Stav HA (HA State) na stránce Monitorování (Monitor) > Edge se zobrazí zeleně, jakmile bude připraven.

high-availability-configuration-4