Na následujícím obrázku můžete vidět sousedy PIM (PIM Neighbor) vybraného Edge (dle segmentů), rozhraní, kde byl soused PIM zjištěn, IP adresu souseda a časová razítka.

multicast-routing-pim-neighbors