Tunelové propojení je zřízeno prostřednictvím linky a komunikuje se zařízení druhé strany. Zařízení druhé strany může být brána (provoz mezi Edge a cloudem), hub (provoz mezi Edge a datovým centrem) nebo Edge (dynamický provoz VPN mezi zařízeními Edge). Šablona statistiky tunelového propojení zachycuje statistiky tunelového propojení a odesílá se každou minutu. Pole linkUUID uvádí linku vytvořenou pro tunelové propojení. Pole interfaceIndex říká, se kterým zařízením druhé strany se komunikuje.

Rozdíl mezi tunelovým propojením a cestou

Cesta je jednosměrná entita, tunelové propojení je obousměrné. Cesty TX a RX tvoří tunelové propojení.

Poznámka:
  • Exportována budou pouze připojená tunelová propojení. Pokud tunelové propojení přejde do stavu DEAD, statistika tohoto tunelového propojení nebude při dalším intervalu exportu exportována. Například: pokud je interval exportu šablony statistiky tunelového propojení 300 sekund a tunelové propojení bylo exportováno v čase t1 a tunelové propojení se odpojí v čase t1 + 100. Statistika mezi (t1 a t1 + 100) bude exportována v čase t1 + 300. A od příštího intervalu nebudou statistiky tohoto tunelového propojení exportovány, protože tunelové propojení přešlo do stavu DEAD.
  • Počet událostí odpojení tunelových propojení bude exportován jako součást šablony statistiky tunelového propojení.
  • Vzorec pro výpočet ztráty:
    • Procento ztráty TX = ((packetsLostDeltaTxCount) / (packetsLostDeltaTxCount + packetsLostCompDeltaTxCount)) * 100
    • Procento ztráty RX = ((packetsLostDeltaRxCount) / (packetsLostDeltaRxCount + packetsLostCompDeltaRxCount)) * 100

ID šablony: 258

ID prvku Název (Name) Typ (Type) Popis (Description) Verze příslušného Edge
12

destinationIPv4Address

Ipv4Address

Toto je cílová adresa IPv4 tunelového propojení.

3.4.0

45008 (12240)

linkUUID

octetArray(16)

Toto je UUID linka, na které je tunelové propojení vytvořeno. Tato hodnota ukazuje na položku v šabloně možností linky (276).

3.4.0
10

interfaceIndex

Unsigned32

Tato hodnota označuje druhou stranu. Tato hodnota ukazuje na položku v šabloně možností rozhraní (272).

3.4.0
1

octetsDeltaTxCount

Unsigned64

Celkový počet bajtů přenesených touto cestou.

3.4.0
2

packetsDeltaTxCount

Unsigned64

Celkový počet paketů odeslaných touto cestou.

3.4.0

45079 (12311)

packetsLostDeltaTxCount

Unsigned64

Celkový počet paketů ztracených v této cestě.

3.4.0

45083 (12315)

txLossPercent

Float32

Procento ztráty v této cestě TX.

3.4.0

45058 (12290)

jitterTxMs

Unsigned32

Průměrné kolísání cesty Tx v době nakonfigurovaného intervalu.

3.4.0

45060 (12292)

avgLatencyTxMs

Unsigned32

Průměrná latence cesty Tx v době nakonfigurovaného intervalu.

3.4.0

32769

octetDeltaRxCount_rev

Unsigned64

Celkový počet bajtů přijatých v této cestě.

3.4.0

32770

packetsDeltaRxCount_rev

Unsigned64

Celkový počet paketů přijatých v této cestě.

3.4.0

45011 (12243)

packetsLostDeltaRxCount

Unsigned64

Celkový počet paketů ztracených v této cestě.

3.4.0

45084 (12316)

rxLossPercent

Float32

Procento ztráty v této cestě RX.

3.4.0

45061 (12293)

jitterRxMs

Unsigned32

Průměrné kolísání cesty RX v době nakonfigurovaného intervalu.

3.4.0

45063 (12295)

avgLatencyRxMs

Unsigned32

Průměrná latence cesty RX v době nakonfigurovaného intervalu.

3.4.0