Tato část umožňuje konfiguraci odběrů Iaas i cloudu. Odběr Iaas označuje odběr Microsoft Azure a odběr cloudu označuje odběr Zscaler.

Procedura

 1. V podnikovém portálu přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services), poté rozbalte Přihlašovací údaje rozhraní API (API Credentials) a zobrazte Odběry Iaas (Iaas Subscriptions) Odběry cloudu (Cloud Subscriptions).
 2. V oblasti Odběry IaaS (IaaS Subscriptions) klikněte na možnost Nový (New) nebo Konfigurovat odběry Iaas (Configure Iaas Subscriptions).
  Poznámka: Možnost Konfigurovat odběry Iaas (Configure Iaas Subscriptions) se zobrazí pouze v případě, že v tabulce nejsou žádné položky.
 3. Zobrazí se dostupné možnosti konfigurace:
  Možnost Popis
  Typ odběru (Subscription Type) Zobrazuje ve výchozím nastavení Odběr Microsoft Azure (Microsoft Azure Subscription). Toto pole nelze upravit.
  ID klienta Active Directory (Active Directory Tenant ID) Zadejte platné ID tenanta.
  ID klienta (Client ID) Zadejte ID tenanta.
  Tajný klíč klienta (Client Secret) Zadejte heslo odpovídající registraci aplikace SD-WAN Orchestrator.
  Vyhledat odběry (Get Subscriptions) Kliknutím na toto tlačítko načtete seznam odběrů Azure.
 4. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
 5. Pokud budete chtít nakonfigurovat odběry cloudu, přejděte do oblasti Odběry cloudu (Cloud Subscriptions) a poté klikněte na možnost Nový (New) nebo Konfigurovat odběry cloudu (Configure Cloud Subscriptions).
  Poznámka: Možnost Konfigurovat odběry cloudu (Configure Cloud Subscriptions) se zobrazí pouze v případě, že v tabulce nejsou žádné položky.
 6. Zobrazí se dostupné možnosti konfigurace:
  Možnost Popis
  Typ odběru (Subscription Type) Ve výchozím nastavení se zobrazuje Odběr Zscaler (Zscaler Subscription). Toto pole nelze upravit.
  Název odběru (Subscription Name) Zadejte název odběru cloudu.
  Zscaler Cloud Z rozevírací nabídky vyberte hodnotu z následujícího seznamu:
  • newCloud
  • zscaler.net
  • zscalerone.net
  • zscalertwo.net
  • zscalerthree.net
  • zscalerbeta.net
  • zscloud.net
  Uživatelské jméno administrátora partnerského serveru (Partner Admin Username) Zadejte uživatelské jméno administrátora partnerského serveru.
  Heslo administrátora partnerského serveru (Partner Admin Password) Zadejte heslo administrátora partnerského serveru.
  API Key (Klíč rozhraní API) Zadejte klíč rozhraní API. Minimální délka musí být 12 alfanumerických znaků.
  Doména (Domain) Zadejte platný název domény.
  Ověřit odběr (Validate Subscription) Kliknutím na toto tlačítko ověříte údaje odběru cloudu.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
 8. Níže jsou uvedeny další možnosti dostupné v oblastech Odběry Iaas (Iaas Subscriptions)Odběry cloudu (Cloud Subscriptions):
  Možnost Popis
  Odstranit Vyberte položku a kliknutím na tuto možnost položku odstraňte.
  Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.