Můžete zobrazit události související s relacemi BFD.

V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Události (Events).

Chcete-li zobrazit události související s BFD, můžete použít možnost filtru. Klikněte na ikonu filtru vedle možnosti Vyhledávat (Search) a vyberte filtrování podrobností podle různých kategorií.

Následující obrázek zobrazuje některé z událostí BFD.

Níže jsou uvedeny události související s relacemi BFD.

  • Byla vytvořena relace protokolu BFD se sousední bránou.
  • Byla vytvořena relace protokolu BFD se sousedním Edge.
  • Byla vytvořena relace protokolu BFDv6 se sousedním zařízením Edge
  • Konfigurace BFD Edge
  • Konfigurace BFD IPv6 Edge
  • Sousední zařízení Edge BFD je nedostupné.
  • Sousední zařízení Edge BFDv6 je nedostupné
  • BFD Neighbor brány je nedostupný.