Následující příklad popisuje, jak přiřadit licence k odběru Edge dle pořadí.

Předpokládejme, že podnikový uživatel zakoupil následující:

Produktu Popis (Description) Množství
VC-510-HO-36-P Zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge 510, nasazení: hostovaný Orchestrator na 3 roky 11
VC-610-HO-36-P Zařízení Zařízení VMware SD-WAN Edge 610, nasazení: hostovaný Orchestrator na 3 roky 1
VC100M-STD-HO-L34S1-36P VMware SD-WAN 100 Mb/s – odběr standardních služeb na 3 roky, předplacený, hostovaný Orchestrator, základní podpora Backline (L3-4) 11
VC350M-STD-HO-L34S1-36P VMware SD-WAN 350 Mb/s – odběr standardního softwaru na 3 roky, předplacený, hostovaný Orchestrator, VMware základní podpora Backline (L 3-4) 1

Nákup se skládá z 12 zařízení Edge a z 12 licencí k odběru. Můžete aktivovat 12 Edge a přiřadit:

 • STANDARDNÍ | 100 Mb/s | <Region zeměpisné polohy brány> | 36 měsíců pro 11 Edge
 • STANDARDNÍ | 350 Mb/s | <Region zeměpisné polohy brány> | 36 měsíců pro 1 Edge

Následujte níže uvedený postup a přiřaďte k Edge typ licence.

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Na obrazovce Edge klikněte na Nové zařízení Edge (New Edge).
 3. V okně Zajištění nového zařízení Edge nakonfigurujte nový Edge a přiřaďte typ licence.

 4. Znovu nakonfigurujte nové Edge a přiřaďte příslušné licence nástroje Edge.
  Poznámka: U Edge s povolenou vysokou dostupností bude mít Edge v pohotovostním režimu přiřazen stejný typ licence jako aktivní Edge.
 5. Chcete-li zobrazit seznam licencí Edge a přiřazených Edge, klikněte na možnost Správa (Administration) > Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

  Výše uvedený obrázek zobrazuje zprávu o licencích Edge přiřazených ke 12 Edge. Můžete kliknout na tlačítko Zpráva (Report) a vygenerovat zprávu o licencích s přidruženými zařízeními Edge ve formátu CSV.