Po úspěšném zřízení lokality Cíl jiný než SD-WAN je při každé změně IP adresy koncových bodů hubu Azure nebo statických směrů nutné znovu synchronizovat virtuální hub Azure a konfigurace Cíl jiný než SD-WAN. Kliknutím na tlačítko Znovu synchronizovat konfiguraci (Resync configuration) v oblasti Lokality (jiné než VeloCloud) (Non-VeloCloud Sites) automaticky získáte podrobnosti o konfiguraci VPN z portálu Azure a aktualizujete místní konfiguraci SD-WAN Orchestrator.