SD-WAN Orchestrator má výstražnou funkci pro upozornění jednoho nebo více podnikových administrátorů (nebo jiných uživatelů podpory), když nastane problém. K této funkci se dostanete kliknutím na možnost Výstrahy (Alerts) v nabídce Monitorování (Monitor) v navigačním panelu.

Výstrahy můžete odesílat, když se Zařízení SD-WAN Edge přepne do režimu off-line nebo se vrátí do režimu online, spadne linka WAN, spadne tunelové propojení VPN nebo dojde k převzetí služeb při selhání HA Edge. Pro každý typ výstrahy lze zadat zpoždění pro odeslání výstrahy po jejím zjištění. Výstrahy můžete konfigurovat v nabídce Konfigurovat (Configure) > Výstrahy a oznámení (Alerts and Notifications).

monitor-alerts2

Poznámka: Pokud jste přihlášeni pomocí uživatelského ID s oprávněními zákaznické podpory, zobrazí se vám pouze objekty SD-WAN Orchestrator. Nebudete moci vytvářet nové objekty ani stávající objekty konfigurovat/aktualizovat.