Můžete sledovat linky WAN připojené ke konkrétnímu Edge spolu se stavem, podrobnostmi o rozhraní a dalšími metrikami.

Zobrazení podrobností o linkách a transportních skupinách používaných provozem:

Procedura

  1. Na podnikovém portálu kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) zobrazíte zařízení Edge přiřazená k podniku.
  2. Klikněte na odkaz na Edge a poté klikněte na kartu Linky (Links).

Výsledek

Na kartě Linky (Links) jsou zobrazeny podrobnosti o linkách WAN připojených k vybranému Edge.

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů priorit pro dané období.

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto pole Škálovat osu Y rovnoměrně (Scale Y-axis evenly). Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. V případě potřeby můžete tuto možnost vypnout.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Kliknutím na volbu Transportní skupiny (Transport Groups) zobrazíte linky seskupené do jedné z následujících kategorií: Veřejné kabelové (Public Wired), Veřejné bezdrátové (Public Wireless) nebo Soukromé kabelové (Private Wired).

Pomocí možnosti Živý režim (Live Mode) můžete zvolit, zda chcete informace zobrazit živě. Když je tento režim zapnutý, můžete sledovat živé monitorování linek a transportních skupin.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky. Další informace o parametrech metriky naleznete v tématu Monitorování Edge.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách pro linky nebo transportní skupiny. Můžete zobrazit podrobnosti maximálně 4 linek současně.

Kliknutím na šipku před názvem linky nebo transportní skupiny zobrazíte rozepsané podrobnosti. Pokud chcete zobrazit podrobnější zprávy, klikněte na odkazy zobrazené ve sloupci metrik.

Následující obrázek znázorňuje detailní zprávu o transportních skupinách s nejčastějšími aplikacemi a linkami.

Kliknutím na šipku vedle možnosti Nejčastější aplikace (Top Applications) přejděte na kartu Aplikace (Applications).