Podle potřeby můžete definovat několik privátních sítí a přiřadit je jednotlivým privátním overlay sítím WAN.

Procedura

 1. Na podnikovém portálu přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Síťové služby (Network Services) a poté v oblasti Správa sítě (Network Management) rozbalte možnost Názvy privátních sítí (Private Network Names).
 2. Chcete-li nakonfigurovat název privátní sítě, klikněte na možnost Nový (New) nebo Nový název privátní sítě (New Private Network Name).
  Poznámka: Možnost Nový název privátní sítě (New Private Network Name) se zobrazí pouze v případě, že v tabulce nejsou žádné položky.
 3. Zobrazí se následující dialogové okno:
 4. Zadejte vhodný název privátní sítě.
 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  V tabulce se zobrazí nový název privátní sítě.
 6. Níže jsou uvedeny další možnosti dostupné v oblasti Názvy privátních sítí (Private Network Names):
  Možnost Popis
  Odstranit Vyberte položku a kliknutím na tuto možnost položku odstraňte.
  Poznámka:
  • Odstranit lze pouze názvy privátních sítí, které nejsou používány zařízením Edge.
  • Kliknutím na tuto možnost otevřete další dialogové okno, kde je třeba zadat počet položek vybraných k odstranění, a poté klikněte na možnost Odstranit (Delete).
  Sloupce (Columns) Klikněte a vyberte sloupce, které se mají na stránce zobrazit nebo skrýt.
  Poznámka: Také můžete mít přístup k možnostem Nové (New)Odstranit (Delete) kliknutím na svislé tři tečky vedle názvu položky v tabulce.