Můžete sledovat využití sítě zařízeními a operačními systémy pro příslušný Edge.

Zobrazení podrobností o zařízeních a operačních systémech:

Procedura

  1. Na podnikovém portálu kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) zobrazíte zařízení Edge přiřazená k podniku.
  2. Klikněte na odkaz na Edge a poté klikněte na kartu Zdroje (Sources).

Výsledek

Na kartě Zdroje (Sources) se zobrazují podrobnosti o klientských zařízeních používaných vybraným Edge.

V horní části stránky můžete zvolit konkrétní časové období pro zobrazení detailů priorit pro dané období.

Ve výchozím nastavení je zaškrtnuto pole Škálovat osu Y rovnoměrně (Scale Y-axis evenly). Tato možnost synchronizuje osy Y obou grafů. V případě potřeby můžete tuto možnost vypnout.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.

Klikněte na Filtrovat (Filter), abyste definovali kritéria a zobrazili si detaily aplikací vyfiltrované dle specifikovaných kritérií.

Kliknutím na možnost Operační systémy (Operation Systems) zobrazíte hlášení na základě operačních systémů použitých v zařízeních.

Chcete-li zobrazit podrobnosti týkající se zvoleného parametru, vyberte metriky z rozevírací nabídky. Další informace o parametrech metriky naleznete v tématu Monitorování Edge.

V dolním panelu se zobrazují podrobnosti o vybraných metrikách pro zařízení nebo operační systémy. Můžete vybrat a zobrazit podrobnosti maximálně 4 klientských zařízení současně. Klikněte na Sloupce (Columns), abyste vybrali sloupce, které mají být ve zobrazení zobrazeny nebo skryty.

Pokud chcete zobrazit podrobnější zprávy, klikněte na odkazy zobrazené ve sloupci metrik.

Následující obrázek znázorňuje detailní zprávu pro nejčastěji používané klienty.

Kliknutím na šipky zobrazené vedle položek Nejčastější aplikace (Top Applications) nebo Nejčastější cíle (Top Destinations) přejdete na příslušné karty.