Tato část popisuje způsob vytvoření nového tajného klíče klienta v prostředí Azure AD za účelem autentizace.

Vytvoření nového tajného klíče klienta v prostředí Azure AD:

Požadavky

  • Ujistěte se, že máte k dispozici odběr Azure. Pokud ne, vytvořte si bezplatný účet.

Procedura

  1. Přihlaste se k účtu Microsoft Azure.
    Otevře se domovská obrazovka Microsoft Azure.
  2. Vyberte možnost Azure Active Directory > Registrace aplikací (App registrations).
  3. Na kartě Vlastněné aplikace (Owned applications) klikněte na vaši zaregistrovanou aplikaci SD-WAN Orchestrator.
  4. Přejděte do nabídky Certifikáty a tajné klíče (Certificates & secrets) > Nový tajný klíč klienta (New client secret).
    Otevře se obrazovka Přidání tajného klíče klienta (Add a client secret).
  5. Zadejte podrobnosti tajného klíče, jako je popis a vypršení jeho platnosti, a klikněte na tlačítko Přidat (Add).

Výsledek

Tajný klíč klienta je tímto pro registrovanou aplikaci vytvořen.

Poznámka: Poznamenejte si nový tajný klíč klienta, který budete potřebovat během nastavení odběru cloudu v aplikaci SD-WAN Orchestrator.

Jak pokračovat dále