Cloud-init představuje Linuxový balíček zodpovědný za zpracování předběžné inicializace instancí. Pokud je k dispozici v distribučních kopiích, umožňuje konfiguraci mnoha běžných parametrů instance hned po instalaci. Tím se vytvoří plně funkční instance nakonfigurovaná na základě řady vstupů. Konfiguraci cloud-init tvoří dva hlavní konfigurační soubory, soubor metadat a soubor uživatelských dat. Soubor metadat obsahuje síťovou konfiguraci Edge a soubor uživatelských dat obsahuje konfiguraci softwaru Edge. Soubor cloud-init obsahuje informace identifikující instalovanou instanci VMware Virtual Edge.

Chování balíčku cloud-init je možné upravit pomocí souboru user-data. Soubor user-data může poskytnout uživatel v době spuštění instance. K tomu se obvykle používá připojený sekundární disk ve formátu ISO, který se při prvním spuštění pokusí balíček cloud-init vyhledat. Tento disk obsahuje všechna data pro předběžnou konfiguraci, která se v danou dobu použijí.

VMware Virtual Edge podporuje balíčky cloud-init společně se všemi základními konfiguracemi sbalenými v bitové kopii ISO.

Vytvoření souborů meta-data a user-data pro balíček cloud-init

Možnosti konfigurace finální instalace se nastavují pomocí dvou konfiguračních souborů balíčku cloud-init. První instalační konfigurační soubor obsahuje metadata. Tento soubor vytvořte v textovém editoru a pojmenujte jej meta-data. Tento soubor obsahuje informace identifikující instalovanou instanci VMware Virtual Edge. Jako instance-id můžete zadat jakýkoli identifikační název a pro local-hostname použijte název hostitele vyhovující standardům vaší lokality.

 1. Vytvořte soubor meta-data, který obsahuje instanci:

  name.instance-id: vedge1

  local-hostname: vedge1

 2. Přidejte část network-interfaces, která je zobrazena níže, a zadejte konfiguraci sítě WAN. Ve výchozím nastavení jsou všechna rozhraní Zařízení SD-WAN Edge sítě WAN konfigurována pro protokol DHCP. Zadat můžete libovolný počet rozhraní.
  root@ubuntu# cat meta-data
  instance-id: Virtual-Edge
  local-hostname: Virtual-Edge
  network-interfaces:
     GE1:
       mac_address: 52:54:00:79:19:3d
     GE2:
       mac_address: 52:54:00:67:a2:53
     GE3:
       type: static
       ipaddr: 11.32.33.1
       mac_address: 52:54:00:e4:a4:3d
       netmask: 255.255.255.0
       gateway: 11.32.33.254
     GE4:
       type: static
       ipaddr: 11.32.34.1
       mac_address: 52:54:00:14:e5:bd
       netmask: 255.255.255.0
       gateway: 11.32.34.254
  
 3. Vytvořte soubor user-data. Tento soubor obsahuje tři hlavní moduly: SD-WAN Orchestrator, kód aktivace a ignorování chyb certifikátů.
  Modul Popis (Description)
  vco IP adresa / adresa URL aplikace SD-WAN Orchestrator.
  activation_code Kód aktivace pro Virtual Edge. Kód aktivace se generuje při vytváření instance Edge v aplikaci SD-WAN Orchestrator.
  vco_ignore_cert_errors Možnost ověřit nebo ignorovat chyby platnosti certifikátu.

  Kód aktivace se generuje při vytváření instance Edge v aplikaci SD-WAN Orchestrator.

  Důležité: V bitové kopii Zařízení SD-WAN Edge se nepoužívá žádné výchozí heslo. Heslo je třeba zadat v části cloud-config:
  #cloud-config 
  password: passw0rd 
  chpasswd: { expire: False }
  ssh_pwauth: True
  velocloud:
        vce: 
              vco: 10.32.0.3 
              activation_code: F54F-GG4S-XGFI 
              vco_ignore_cert_errors: true 

Vytvoření souboru ISO

Jakmile jsou soubory hotové, je třeba je zabalit do obrazu ISO. Tento obraz ISO se použije jako virtuální konfigurační CD ve virtuálním počítači. Bitovou kopii ISO (v následujícím příkladu s názvem seed.iso) vytvoříte pomocí následujícího příkazu pro systém Linux:

genisoimage -output seed.iso -volid cidata -joliet -rock user-data meta-data network-data

Zahrnutí části network-interfaces je volitelné. Pokud část není k dispozici, standardně se použije možnost DHCP.

Po vygenerování bitové kopie ISO ji přeneste do úložiště v hostitelském počítači.