Můžete zobrazit podrobnosti o systémovém využívání sítě pro konkrétní Edge.

Zobrazení podrobností o systému:

Procedura

  1. Na podnikovém portálu kliknutím na možnost Monitorování (Monitor) > Zařízení Edge (Edges) zobrazíte zařízení Edge přiřazená k podniku.
  2. Klikněte na odkaz na Edge a poté klikněte na kartu Systém (System).

Výsledek

Na kartě Systém (System) se zobrazují podrobnosti o systémovém využití sítě vybraným Edge.

Stránka zobrazuje grafické znázornění podrobností o použití následujících parametrů po dobu vybraného časového období spolu s minimální, maximální a průměrnou hodnotou.

  • Využití procesoru (CPU Utilization) – procento využití procesoru.
  • Teplota jádra procesoru (CPU Core Temperature) – teplota jádra procesoru Edge.
    Poznámka: Funkce „Teplota jádra procesoru“ je podporována pouze u zařízení Edge s verzí 5.1 a novější.
  • Využití paměti (Memory Utilization) – procento využití paměti.
  • Počet toků (Flow Count) – počet toků provozu.
  • Ztráty v předávací frontě (Handoff Queue Drops) – celkový počet paketů zahozených v důsledku zahlcení kapacity od posledního intervalu synchronizace. Lze očekávat občasné ztráty, obvykle způsobené velkým množstvím dat. Konzistentní zvýšení počtu ztrát však obvykle indikuje problém s kapacitou zařízení Edge.
  • Počet tunelů (Tunnel Count) – počet relací tunelových propojení.

Po najetí ukazatelem myši na grafy se zobrazí více podrobností.