Poté, co přiřadíte profil a licenci k zařízení Edge a do doby, než ho aktivujete, SD-WAN Orchestrator umožňuje zařízení Edge odstranit. Pokud jste omylem odstranili zařízení Edge, můžete zvolit zajištění nového logického zařízení Edge a znovu přiřadit sklad logickému zařízení Edge, takže po spuštění fyzického zařízení Edge funguje funkce bezzásahového zajišťování a fyzické zařízení Edge je aktivováno.

Přiřazení skladu k logickému zařízení Edge:

Procedura

  1. Přihlaste se k nástroji SD-WAN Orchestrator a přejděte do nabídky Konfigurace (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
  2. Klikněte na možnost Nové zařízení Edge (New Edge). Zobrazí se modální okno Zajištění nového zařízení Edge (Provision New Edge).
  3. Zadejte název zařízení Edge a poté vyberte požadovaný model, profil a licenci zařízení Edge.
  4. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create). V tabulce zařízení Edge se zobrazí nově přidaný logické zařízení Edge.
  5. Vyberte logické zařízení Edge, které jste právě vytvořili, a poté klikněte na možnost Akce (Actions) > Přiřadit sklad k Edge (Assign Inventory to Edge).
  6. Z rozevíracího seznamu Přiřadit sklad (Assign Inventory) vyberte sklad, který byl původně přiřazen k zařízení Edge, které jste omylem odstranili.
  7. Klikněte na tlačítko OK.