BFD na Edge můžete nakonfigurovat pro OSPF.

Ve výchozím nastavení je BFD v OSPF deaktivováno. BFD můžete aktivovat pro OSPF, abyste se přihlásili k odběru aktualizací relace BFD.

Aktivace BFD pro sousední zařízení OSPF nevytvoří relaci BFD. Relaci BFD musíte explicitně nakonfigurovat. Viz téma Konfigurace BFD.

Následující postup popisuje, jak aktivovat BFD pro již nakonfigurovanou relaci OSPF na rozhraní Edge. Chcete-li konfigurovat nastavení OSPF, pročtěte si téma Aktivace protokolu OSPF.

Chcete-li konfigurovat nastavení rozhraní, pročtěte si téma Konfigurace nastavení rozhraní.

Procedura

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
 2. Klikněte na ikonu Zařízení (Device) vedle profilu nebo vyberte profil a klikněte na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na Nastavení zařízení (Device Settings) Edge.
 4. V oblasti Nastavení rozhraní (Interface Settings) klikněte na tlačítko Upravit (Edit) u požadovaného rozhraní.
 5. V okně Rozhraní (Interface) zaškrtněte pole OSPF a z rozevírací nabídky vyberte Oblast OSPF (OSPF Area).
 6. Klikněte na možnost Přepínání rozšířených nastavení OSPF (Toggle Advance OSPF Settings) a na kartě Vlastní nastavení (Custom Settings) zaškrtněte pole Aktivovat BFD (Enable BFD).
 7. Nakonfigurujte další nastavení podle potřeby a klikněte na možnost Aktualizovat (Update).

Výsledek

Když aktivujete BFD pro oblast OSPF v profilu, nastavení se automaticky aplikuje na odpovídající Edge asociované s profilem. V případě potřeby můžete přepsat konfiguraci pro konkrétní Edge následujícím způsobem:

 1. V podnikovém portálu klikněte na možnost Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Klikněte na ikonu zařízení vedle Edge nebo na odkaz na Edge a na kartu Zařízení (Device).
 3. Na kartě Zařízení (Device) přejděte dolů na Nastavení zařízení (Device Settings) a klikněte na možnost Upravit (Edit) rozhraní.
 4. V okně Rozhraní (Interface) zaškrtněte pole Přepsat rozhraní (Override Interface) a můžete upravovat nastavení rozhraní pro vybraný Edge.

Když sousední zařízení OSPF obdrží aktualizaci, že relace BFD nefunguje, odpovídající relace OSPF okamžitě padá a směru jsou vyprázdněny bez čekání na vypršení platnosti časovače keepalive.