Můžete sledovat stav VNF a virtuálních strojů pro Edge a také zobrazovat síťové služby VNF nakonfigurované pro podnik.

Sledování stavu VNF a virtuálních strojů Edge:

  • V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Edges. Zobrazí se seznam Edge a podrobnosti o nakonfigurovaných VNF.

  • Chcete-li zobrazit další podrobnosti o typu VNF, najeďte ukazatelem myši na ikonu ve sloupci VNF.
  • Kliknutím na možnost Zobrazit (View) ve sloupci Stav virtuálního počítače (VM Status) otevřete okno Stav virtuálního počítače VNF (VNF Virtual Machine Status), kde můžete zobrazit stav zavedení pro Edge. Chcete-li zobrazit podrobnosti o nasazení, klikněte na odkaz Zobrazit (View) vedle nabídky Podrobnosti o nasazení (Deployment Details).

    U VNF nakonfigurovaných na Edge s HA se okno Stav virtuálního počítače VNF skládá z dalšího sloupce, který zobrazuje Sériové číslo (Serial Number) Edge, jak je znázorněno na následujícím obrázku:

Monitorování stavu VNF a VM:

  • V podnikovém portálu klikněte na nabídku Monitorování (Monitor) > Síťové služby (Network Services). Zobrazí se seznam Edge a podrobnosti o nakonfigurovaných VNF.

V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator můžete rovněž zobrazovat stav VNF.

  1. V podnikovém portálu kliknutím na možnost Zařízení Edge (Edges) zobrazíte stav Edge spolu s VNF a VM.

  2. Kliknutím na volby Síťové služby (Network Services) > VNF Edge (Edge VNFs) zobrazíte stav VNF a VM.