Následující tabulka obsahuje podnikové události, které pomáhají sledovat různé akce brány a zařízení Edge související s funkcí automatizace tunelu MT-GRE CCI.

Události Popis (Description)
ENQUEUE_GATEWAY_ACTION_CREATE_CCI_SITE Když uživatel aktivuje možnost CCI na stránce Brána (Gateway) a do fronty je přidáno vytvoření lokality CCI.
ENQUEUE_GATEWAY_ACTION_DELETE_CCI_SITE Když uživatel deaktivuje možnost CCI na stránce Brána (Gateway) a do fronty je přidáno odstranění lokality CCI.
ENQUEUE_GATEWAY_ACTION_UPDATE_CCI_SITE Když uživatel aktualizuje umístění brány na stránce Brána (Gateway) a do fronty je přidána aktualizace lokality CCI.
CCI_TUNNEL_STATUS_CHANGE Když dojde ke změně stavu tunelu CCI.
CREATE_CCI_SITE Když je pro vytvoření lokality CCI vyvoláno rozhraní API Zscaler.
DELETE_CCI_SITE Když je pro odstranění lokality CCI vyvoláno rozhraní API Zscaler.
UPDATE_CCI_SITE Když je pro aktualizaci lokality CCI vyvoláno rozhraní API Zscaler.
ENQUEUE_CREATE_ZSCALER_MTGRE_SITE Když uživatel aktivuje MT-GRE na stránce Nastavení zařízení (Device Settings) a do fronty je přidáno vytvoření lokality CCI.
ENQUEUE_DELETE_ZSCALER_MTGRE_SITE

Když uživatel deaktivuje MT-GRE na stránce Nastavení zařízení (Device Settings) a do fronty je přidáno odstranění lokality CCI.

CREATE_ZSCALER_MTGRE_SITE Když je pro vytvoření tunelu MT-GRE vyvoláno rozhraní API Zscaler.
DELETE_ZSCALER_MTGRE_SITE Když je pro odstranění tunelu MT-GRE vyvoláno rozhraní API Zscaler.