V této části najdete postup ručního přidání směrů SD-WAN do sítě Azure.

Postup ručního přidání směrů SD-WAN do sítě Azure:

Požadavky

Ujistěte se, že jste dokončili zřízení lokalit Azure VPN na straně aplikace SD-WAN Orchestrator.

Procedura

 1. Přihlaste se k účtu Microsoft Azure.
  Otevře se domovská obrazovka Microsoft Azure.
 2. Přejděte do nabídky Všechny zdroje (All resources) a ze seznamu dostupných zdrojů vyberte virtuální síť WAN, kterou jste vytvořili.
 3. V oblasti Architektura virtuální sítě WAN (Virtual WAN architecture) klikněte na tlačítko Lokality VPN (VPN sites).
 4. Ze seznamu dostupných lokalit VPN zvolte požadovanou lokalitu VPN (např. Cíl jiný než SD-WAN primární.název), která byla přidána v důsledku zřizování Cíl jiný než SD-WAN prostřednictvím aplikace SD-WAN Orchestrator.
 5. Klikněte na název vybrané lokality VPN a v horní části další obrazovky zvolte možnost Upravit lokalitu (Edit site).
 6. Do textového pole Privátní adresový prostor (Private address space) zadejte rozsah adres pro směru SD-WAN.
 7. Klikněte na tlačítko Potvrdit (Confirm).
  Podle výše uvedených kroků můžete stejně tak upravit i redundantní lokalitu VPN.
  Poznámka: V současnosti síť Azure vWAN podporuje pouze režim aktivního/aktivního tunelu a nemá zajištění ke specifikaci priority nebo primárního tunelového propojení do lokality VPN (primární a redundantní lokality), a proto síť Azure provede vyrovnávání zatížení při směrování stejných nákladů s více cestami. To může způsobit asymetrický tok dat a zvýšit latenci těchto toků. Aby se zabránilo asymetrickému toku, je řešením odebrání redundance Brána SD-WAN Gateway v tunelu NVS hubu Azure vWAN. Odstranění redundantního tunelu brány však nemusí být přijatelné pro všechna nasazení a je třeba s ním nakládat obezřetně.