Chcete-li aktivovat cloudové VPN na úrovni profilu, proveďte následující kroky:

Procedura

  1. V navigačním panelu SD-WAN Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Profil (Profile).
    Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
  2. Zvolte profil, ke kterému chcete přiřadit svou Cíl jiný než SD-WAN typu Virtuální hub Microsoft Azure, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
    Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
  3. Přejděte na oblast Cloudová VPN (Cloud VPN) a aktivujte cloudovou VPN přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
    Poznámka: Automatizace všech veřejných linků WAN prostřednictvím SD-WAN Edge není podporována na úrovni profilu.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).

Jak pokračovat dále

Přidružení Microsoft Azure Cíl jiný než SD-WAN k Zařízení SD-WAN Edge a přidání tunelů