Tyto kroky jsou určeny pro případ, že chcete vytvořit nového uživatele typu host.

Procedura

  1. Přejděte do nabídky Azure Active Directory > Uživatelé (Users) > Všichni uživatelé (All users).
  2. Klikněte na tlačítko Nový uživatel typu host (New guest user).
    Otevře se místní okno Nový uživatel typu host (New guest user).
  3. Do textového pole E-mailová adresa (Email address) zadejte e-mailovou adresu uživatele typu host a klikněte na tlačítko Pozvat (Invite).
    Uživatel typu host ihned obdrží na míru vytvořenou pozvánku, která mu umožní přihlásit se k jeho přístupovému panelu.
  4. Uživatelé typu host mohou být v adresáři přiřazeni k aplikacím nebo skupinám.