Než nakonfigurujete rozhraní zpětné smyčky pro svá zařízení Edge, mějte na paměti následující omezení:
 • Pro rozhraní zpětné smyčky mohou být přiřazeny pouze adresy IPv4.
 • Rozhraní zpětné smyčky mohou být konfigurována pouze pro zařízení Edge. Nemohou být nakonfigurována pro profily.
 • Rozhraní zpětné smyčky musí být nakonfigurována až po úspěšné aktivaci zařízení Edge.
 • U všech zařízení Edge, která nejsou aktivována, se ověří verze profilu operátora zákazníka, na základě které je viditelná část IP adresy pro správu nebo Rozhraní zpětné smyčky. Pokud je například verze profilu operátora zákazníka 4.3 nebo vyšší, je sekce Rozhraní zpětné smyčky viditelná na úrovni Edge. Zatímco pokud je verze profilu operátora zákazníka 4.2 nebo nižší a zařízení Edge není aktivováno, je na úrovni Edge a na úrovni profilu viditelná část IP adresa pro správu.
 • ID rozhraní zpětné smyčky musí být jedinečné ve všech segmentech v rámci zařízení Edge a musí začínat od 1, protože nula (0) není podporována.
 • Pokud se rozhodnete konfigurovat rozhraní zpětné smyčky a provoz správy Orchestratoru (Orchestrator Management Traffic) prostřednictvím rozhraní API, nebudou výchozí konfigurační klíče pro tyto dvě vlastnosti k dispozici. Chcete-li konfigurovat rozhraní zpětné smyčky a výběr zdrojového rozhraní správy toku dat, je nutné upravit rozhraní API updateConfigurationModule.
 • Při upgradu nebo downgradu zařízení Edge vezměte v potaz následující:
  • Pokud IP adresa správy, která je konfigurována na úrovni profilu nebo na úrovni zařízení Edge, není výchozí IP adresa (192.168.1.1) a pokud je zařízení Edge upgradováno na verzi 4.3 nebo vyšší, rozhraní zpětné smyčky se automaticky vytvoří na úrovni zařízení Edge s nakonfigurovanou IP adresou správy jako IP adresou rozhraní pro zpětnou smyčku.
  • Vezměte v potaz, že jste upgradovali SD-WAN Orchestrator na verzi 4.3 nebo vyšší, když zařízení Edge stále běží na verzi 4.2 nebo nižší. Pokud aktualizujete konfiguraci IP adresy pro správu na úrovni profilu nebo na úrovni Edge a poté upgradujete Edge na verzi 4.3 nebo vyšší, všechny změny, které jste provedli v konfiguraci IP adresy správy, budou ztraceny.
  • Pokud je zařízení Edge downgradováno na verzi nižší než 4.3, IP adresa pro správu, která byla konfigurována před upgradem, bude zachována na úrovni profilu a na úrovni zařízení Edge.
  • Veškeré změny provedené v konfiguraci rozhraní zpětné smyčky budou po přechodu na zařízení Edge ztraceny.
  • Například pokud jste měli IP adresu pro správu 1.1.1.1, když upgradujete zařízení Edge na verzi 4.3 nebo vyšší, stejná IP adresa 1.1.1.1 bude IP adresa rozhraní zpětné smyčky na úrovni zařízení Edge. Poté změníte IP adresu rozhraní zpětné smyčky na 2.2.2.2. Když downgradujete zařízení Edge na verzi nižší než 4.3, zjistíte, že IP adresa pro Pokud IP adresa pro správu, která je konfigurována na úrovni profilu nebo na úrovni zařízení Edge, není výchozí IP adresa (192.168.1.1) a pokud je zařízení Edge upgradováno na verzi 4.3 nebo vyšší, rozhraní zpětné smyčky se automaticky vytvoří na úrovni zařízení Edge s nakonfigurovanou IP adresou pro správu jako IP adresou rozhraní pro zpětnou smyčku.správu na úrovni Edge bude stále 1.1.1.1 a IP adresa správy na úrovni profilu bude prázdná.