Můžete vytvořit připojení VPN mezi větví a Cíl jiný než SD-WAN přes Brána SD-WAN Gateway povolením funkce Větev do cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway) v nabídce Cloudová VPN (Cloud VPN).

Procedura

 1. V aplikaci SD-WAN Orchestrator přejděte na nabídku Konfigurovat (Configure) > Profily (Profiles).
  Zobrazí se stránka Konfigurace profilů (Configuration Profiles).
 2. Zvolte profil, pro který chcete nakonfigurovat cloudovou VPN, a klikněte na ikonu pod sloupcem Zařízení (Device).
  Otevře se obrazovka Nastavení zařízení (Device Settings) pro zvolený profil.
 3. Přejděte na oblast Cloudová VPN (Cloud VPN) a aktivujte cloudovou VPN přepnutím přepínacího tlačítka na Zapnuto (On).
 4. Chcete-li vytvořit připojení VPN mezi větví a Cíl jiný než SD-WAN přes Brána SD-WAN Gateway, zaškrtněte podle Aktivovat (Enable) v nabídce Větev do cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány (Branch to Non SD-WAN Destinations via Gateway).
 5. Z rozevírací nabídky vyberte Cíl jiný než SD-WAN pro navázání připojení VPN. Klikněte na tlačítko + (plus) a přidejte další Cíle jiné než SD-WAN.
 6. Připojení VPN můžete rovněž vytvořit výběrem možnosti Nové cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (New Non SD-WAN Destinations via Gateway) z rozevírací nabídky. Zobrazí se dialogové okno Nové cíle jiné než SD-WAN prostřednictvím brány (New Non SD-WAN Destinations via Gateway).
  1. Do textového pole Název (Name) zadejte název lokality Cíl jiný než SD-WAN.
  2. Z rozevírací nabídky Typ (Type) vyberte lokalitu Cíl jiný než SD-WAN.
  3. Do textového pole Brána primární VPN (Primary VPN Gateway) zadejte IP adresu, kterou chcete nakonfigurovat jako bránu primární VPN pro vybranou lokalitu Cíl jiný než SD-WAN.
  4. Klikněte na tlačítko Další (Next). Nová lokalita Cíl jiný než SD-WAN bude vytvořena a přidána do rozevírací nabídky Cíl jiný než SD-WAN.
   Další informace o konfiguraci síťové služby Cíl jiný než SD-WAN přes bránu naleznete v tématu Konfigurace cílů jiných než SD-WAN prostřednictvím brány.
 7. Klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).
  Poznámka: Před přiřazením Cíl jiný než SD-WAN k profilu se ujistěte, že administrátor podnikového datového centra již nakonfiguroval bránu podnikového datového centra a že bylo aktivováno tunelové propojení VPN datového centra.