Primární uživatelé operátorů mohou vytvářet nové uživatele typu operátor. Uživatelské jméno SSH je pro uživatele vytvořeno automaticky.

V portálu operátora klikněte na položku Uživatelé operátorů (Operator Users).

Procedura

 1. Nové uživatele operátora můžete vytvořit kliknutím na možnost Nový operátor (New Operator) nebo Akce (Actions) > Nový operátor (New Operator).
 2. V okně Účet nového operátora (New Operator Account) zadejte následující údaje:
  1. Zadejte údaje o uživateli, jako je jeho uživatelské jméno, heslo, jméno, e-mail a telefonní čísla.
  2. Z rozevíracího seznamu Úroveň přístupu (Access Level) vyberte jednu z následujících možností:
   • Základní (Basic) – umožňuje uživateli provádět určité základní operace ladění, jako je ping, tcpdump, pcap, vzdálená diagnostika atd. Jedná se o výchozí hodnotu.
   • Oprávněná (Privileged) – uděluje uživateli přístup na kořenové úrovni k provádění všech základních operací ladění spolu s akcemi zařízení Edge, jako je restart, deaktivace, vynucené resetování a vypnutí. Kromě toho má uživatel přístup k prostředí Linux.
   Poznámka: Změnu výchozí hodnoty na Oprávněná (Privileged) mohou provést pouze primární uživatelé typu operátor.
  3. V rozevíracím seznamu Role účtu (Account Role) zvolte uživatelskou roli. Jakmile vyberete roli, zobrazí se funkce síť a zabezpečení zvolené role spolu s popisem.
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Výsledek

Údaje o uživateli budou dostupné na stránce Uživatelé operátorů (Operator Users).