Volitelně může uživatel operátora fázovat zařízení Brána SD-WAN Gateway do systému Bastion Orchestrator.

Chcete-li fázovat zařízení Brána SD-WAN Gateway do systému Bastion Orchestrator, proveďte následující kroky.

Požadavky

Procedura

  1. Ve webovém prohlížeči spusťte systém Production Orchestrator a přihlaste se jako uživatel operátora.
  2. Na portálu operátora klikněte na možnost Brány (Gateways).
  3. Zvolte Brána SD-WAN Gateway pro fázování do systému Bastion Orchestrator a klikněte na Akce (Actions) > Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion).
    Poznámka: Můžete fázovat pouze Brána SD-WAN Gateway používanou neaktivovaným zařízením Edge na systém Bastion Orchestrator.
    Vybraná brána je fázována do systému Bastion Orchestrator.
  4. Pokud chcete odebrat fázovanou bránu ze systému Bastion Orchestrator, klikněte na Akce (Actions) > Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion).