Před zahájením fázování zařízení Zařízení SD-WAN Edge do systému Bastion Orchestrator je nutné nejprve provést fázování podniku přidruženého k zařízení Edge do systému Bastion Orchestrator.

Chcete-li fázovat zařízení Zařízení SD-WAN Edge do systému Bastion Orchestrator, proveďte následující kroky.

Požadavky

 • Ujistěte se, že jste nakonfigurovali dva systémy Orchestrator jako dvojici Bastion. Postup naleznete v tématu Konfigurace systému Bastion Orchestrator.
 • Ujistěte se, že jste nastavili systém Production Orchestrator tak, aby podporoval konfigurace Bastion. Postup naleznete v tématu Nastavení systému Production Orchestrator.
 • Ujistěte se, že jste vytvořili profil Bastion s minimální konfigurací v produkčním systému Production Orchestrator za účelem fázování podnikového zákazníka do systému Bastion Orchestrator.

Procedura

 1. Ve webovém prohlížeči spusťte systém Production Orchestrator a přihlaste se jako uživatel operátora.
 2. V portálu operátora klikněte na možnost Správa zákazníků (Manage Customers).
 3. Vyberte podnikového zákazníka, kterého chcete fázovat do systému Bastion Orchestrator, a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion).
  Otevře se vyskakovací okno Vybrat profil zákazníka (Select Customer Profile).
 4. Z rozevírací nabídky Profil zákazníka (Customer Profile) vyberte profil Bastion (minimální konfigurační profil vytvořený pro účely fázování) k fázování společně se zákazníkem a klikněte na tlačítko Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion).
  Vybraný podnikový zákazník je fázován spolu s profilem Bastion v systému Bastion Orchestrator. Nyní můžete provést fázování zařízení Zařízení SD-WAN Edge konfigurovaného v rámci podnikového zákazníka na systém Bastion Orchestrator.
 5. Chcete-li fázovat zařízení Zařízení SD-WAN Edge do systému Bastion Orchestrator, vyberte zařízení Edge a klikněte na Akce (Actions) > Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion).
  Do systému Bastion Orchestrator lze fázovat pouze ta zařízení Zařízení SD-WAN Edge, která nejsou aktivována.
  Zvolené zařízení Edge je fázováno do systému Bastion Orchestrator. Stav zařízení Edge a stav Bastion lze zobrazit na stránce Monitorování (Monitor) > Přehled sítě (Network Overview). Další informace naleznete v tématu Monitorování konfigurace a událostí systému Bastion Orchestrator.
 6. Pokud chcete odebrat fázová zařízení Edge ze systému Bastion Orchestrator, klikněte na Akce (Actions) > Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion).

Výsledek

Zvolené zařízení Edge je fázováno do systému Bastion Orchestrator. Fázová zařízení Edge můžete zobrazit na kartě Monitorování aktivity (Activity Monitor) na stránce Konfigurace Orchestratoru pro Bastion (Bastion Orchestrator Configuration).

Jak pokračovat dále