Jakmile je Zařízení SD-WAN Edge úspěšně aktivováno a připraveno na směrování síťového datového toku, můžete aktivované zařízení Edge ze systému Bastion Orchestrator propagovat přes zabezpečený kanál na Production Orchestrator.

Pro propagaci aktivovaného Zařízení SD-WAN Edge z verze Bastion Orchestrator na Production Orchestrator:

Procedura

  1. Na podnikovém portálu systému Production Orchestrator přejděte na možnost Konfigurovat (Configure) > Zařízení Edge (Edges).
  2. Vyberte zařízení Zařízení SD-WAN Edge, které chcete propagovat a klikněte na tlačítko Akce (Actions) > Předat do produkce (Promote to Production).
    Vybrané Edge je propagováno do systému Production Orchestrator a bude přiřazeno k produkčnímu profilu, který se používá během zajišťování Edge. Stav zařízení Edge a stav Bastion lze zobrazit na stránce Monitorování (Monitor) > Přehled sítě (Network Overview). Další informace naleznete v tématu Monitorování konfigurace a událostí systému Bastion Orchestrator.

Výsledek

Jakmile je Zařízení SD-WAN Edge propagováno do produkčního prostředí systému Production Orchestrator, všechny informace, jako jsou podrobnosti o podnikovém zákazníkovi, podrobnosti o Edge, profil Bastion a uživatelé operátorů (kromě jediného primárního uživatele uvedeného na stránce privátní konfigurace), budou ze systému Bastion Orchestrator odebrány.

V novém uživatelském rozhraní produkčního prostředí systému Production Orchestrator v oblasti Monitorování aktivity (Activity Monitor) na stránce Konfigurace Orchestratoru pro Bastion (Bastion Orchestrator Configuration) naleznete následující podrobnosti:
  • Počet fázových zařízení Edge z celkového počtu zařízení Edge konfigurovaných pro podnik.
  • Počet propagovaných zařízení Edge z celkového počtu zařízení Edge konfigurovaných pro podnik.
  • Počet fázovaných bran z celkového počtu bran konfigurovaných pro podnik.