Chcete-li stav Zombie přepnout zpět do režimu Standalone, klepněte na tlačítko Zpět do režimu Standalone (Return to Standalone Mode) v oblasti Dostupné akce (Available Actions) na obrazovkách Active Orchestrator nebo Standby Orchestrator.

disaster-recovery-available-actions-demote-active

Poznámka: Software Orchestrator ve stavu Zombie lze vrátit do režimu Standalone po uplynutí doby specifikované ve vlastnosti systému „vco.disasterRecovery.zombie.expirySeconds“, která má ve výchozím nastavení hodnotu 1 800 sekund.