Tento oddíl popisuje způsob instalace certifikátu SSL.

Postup instalace certifikátu SSL:

 1. Přihlaste se ke konzole rozhraní příkazového řádku SD-WAN Orchestrator přes protokol SSH. Pokud jste nakonfigurovali systém SD-WAN Orchestrator podle zde uvedeného postupu, je možné se přihlásit k virtuálnímu počítači pomocí uživatelského jména „vcadmin“ a hesla, které jste definovali při vytvoření bitové kopie ISO cloud-init.
 2. Vygenerujte privátní klíč SD-WAN Orchestrator.
  Poznámka: Klíč nešifrujte. Klíč musí v systému SD-WAN Orchestrator zůstat nešifrovaný.
  openssl genrsa -out server.key 2048
 3. Vygenerujte žádost o certifikát. Upravte -subj podle informací vaší organizace.
  openssl req -new -key server.key -out
  server.csr -subj "/C=US/ST=California/L=Mountain View/O=Velocloud Networks
  Inc./OU=Development/CN=vco.velocloud.net"
  Popis polí subjektu:
  Pole Popis (Description)
  C země
  ST stát
  L místo (město)
  O společnost
  OU oddělení (volitelně)
  CN Plně kvalifikovaný název domény pro systém SD-WAN Orchestrator
 4. Odešlete server.csr certifikační autoritě k podpisu. Měli byste se vrátit zpět k certifikátu SSL (server.crt). Ujistěte se, že je ve formátu PEM.
 5. Nainstalujte certifikát (vyžaduje root přístup). Certifikáty SSL systému SD-WAN Orchestrator jsou umístěny ve složce /etc/nginx/velocloud/ssl/.
  cp server.key server.crt /etc/nginx/velocloud/ssl/
  chmod 600 /etc/nginx/velocloud/ssl/server.key
 6. Restartujte nginx.
  systemctl restart nginx