Tento oddíl popisuje stavy selhání systému. Jsou uvedené rovněž v uživatelském rozhraní spolu s podrobnějším popisem selhání. Další informace jsou k dispozici v protokolu VMware.

Odstranitelné chyby

Následující chyby jsou odstranitelné chyby, ke kterým může dojít poté, co systém SD-WAN Orchestrator DR dosáhne stavu synchronizace. Pokud je problém, který chyby způsobil, odstraněn, systém SD-WAN Orchestrator DR se automaticky vrátí do normálního provozu.

 • FAILURE_SYNCING_FILES
 • FAILURE_GET_STANDBY_STATUS
 • FAILURE_MYSQL_ACTIVE_STATUS
 • FAILURE_MYSQL_STANDBY_STATUS

Neodstranitelné chyby

Během konfigurace systému SD-WAN Orchestrator DR se mohou vyskytnout následující chyby. Systém SD-WAN Orchestrator DR se po těchto chybách automaticky neobnoví.

 • FAILURE_ACTIVE_CONFIGURING
 • FAILURE_LAUNCHING_STANDBY
 • FAILURE_STANDBY_CONFIGURING
 • FAILURE_COPYING_DB
 • FAILURE_COPYING_FILES
 • FAILURE_SYNC_CONFIGURING
 • FAILURE_GET_STANDBY_CONFIG
 • FAILURE_STANDBY_CANDIDATE
 • FAILURE_STANDBY_UNCONFIG
 • FAILURE_STANDBY_PROMOTION
 • FAILURE_ACTIVE_DEMOTION