Chcete-li se připravit na upgrade softwaru Orchestrator podle popisu v této sekci, obraťte se na tým podpory VMware.

Postup upgradu systému SD-WAN Orchestrator:

 1. Podpora pro VMware vám pomůže s celým upgradem. Před kontaktováním podpory si připravte následující informace.
  • Poskytněte údaje o aktuální a cílové verzi softwaru Orchestrator, například: aktuální verze (např. 2.5.2 GA-20180430), cílová verze (3.3.2 p2).
   Poznámka: Aktuální verzi zjistíte tak, že v pravém horním rohu softwaru Orchestrator kliknete na odkaz Nápověda (Help) a zvolíte možnost O aplikaci (About).
  • Poskytněte snímek obrazovky řídicího panelu replikace softwaru Orchestrator, jak je znázorněno níže.
  • Typ a verze hypervizoru (např. vSphere 6.7)
  • Příkazy ze softwaru Orchestrator:
   Poznámka: Příkazy musí být spuštěny jako root (např. „sudo <command>“ nebo „sudo -i“).
   • Spusťte skript /opt/vc/scripts/vco_upgrade_check.sh ke kontrole:
    • Rozložení LVM
    • Informace o paměti
    • Informace o procesoru
    • Parametry jádra
    • Některé systémové vlastnosti
    • Konfigurace SSH
    • Velikost schématu a databáze MySQL
    • File_store – umístění a velikosti
   • Kopie /var/log
    • tar -czf /store/log-`date +%Y%M%S`.tar.gz --newer-mtime="36 hours ago" /var/log
   • Ze systému Standby Orchestrator:
    • sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW SLAVE STATUS \G'
  • Ze systému Active Orchestrator:
   • sudo mysql --defaults-extra-file=/etc/mysql/velocloud.cnf velocloud -e 'SHOW MASTER STATUS \G'
 2. Obraťte se na podporu pro VMware na stránce https://kb.vmware.com/s/article/53907 a mějte připravené výše uvedené informace, které jsou potřebné k získání pomoci s upgradem softwaru Orchestrator.