Upstream brána firewall musí být nakonfigurována tak, aby povolovala příchozí protokoly HTTP (TCP/80) a HTTPS (TCP/443). Pokud je použita stavová brána firewall, musí být povolena i navázaná odchozí připojení, aby byly usnadněny upgrady a bezpečnostní aktualizace.