Tento dokument obsahuje přehled a osvědčené postupy týkající se upgradu softwaru VMware SD-WAN Orchestrator vydání 3.3.2 nebo 3.4 na vydání 4.0. Budete-li potřebovat pomoc s upgradem verze 3.3.2 nebo 3.4 na verzi 4.0, obraťte se na podporu VMwarepomocí informací uvedených na stránce https://kb.vmware.com/s/article/53907.

Na verzi 4.0 lze upgradovat pouze software Orchestrator verze 3.3.2 a 3.4. Pokud používáte software Orchestrator verze 3.3.1 nebo nižší, musíte před upgradem na verzi 4.0 provést upgrade alespoň na verzi 3.3.2.

Při upgradu je třeba vzít v úvahu následující skutečnosti (Consider the following when upgrading):
 • Tento upgrade neupravuje žádná existující rozhraní API.
 • Vydání 4.0 zahrnuje stejně jako v případě jiných vydání úpravy schématu. Tyto úpravy však nebudou mít na proces upgradu žádný vliv.
Je upgradován operační systém pro virtuální zařízení SD-WAN Orchestrator a úložiště základních dat, která uchovávají data konfigurací a statistik. Konkrétní upgrady zahrnují následující:
 • OS Ubuntu 14.04 se mění na verzi 18.04.
 • Úložiště konfigurací se přesouvá do systému MySQL 8.0.
 • Úložiště statistik se přesouvá do systému ClickhouseDB.
Poznámka: OS Orchestrator, databáze a několik dalších závislých komponent, které jsou aktuálně používány, dosáhly konce životnosti a již nebudou podporovány.

Toto jsou výhody upgradu na vydání 4.0 (The benefits to upgrading to the 4.0 release are as follows):

 • Lepší celkový rozsah s ohledem na počet systémů Edge, toků a uživatelských rozhraní.
 • Rychlejší zpracování dotazů na statistiky, delší výchozí doba uchování statistik toku.
 • Rychlejší úvodní nastavení pro zotavení po havárii (DR).
 • Nižší nároky na využití prostředků – disk, procesor, paměť RAM.
 • Lepší zabezpečení díky komponentám s aktivní podporou LTS.

Osvědčené postupy / doporučení:

Níže jsou uvedeny některé osvědčené postupy pro upgrade:

 • Na stránce Systémové vlastnosti (System Properties) v softwaru Orchestrator si poznačte hodnotu systémové vlastnosti edge.heartbeat.spread.factor. Poté nastavte pro faktor rozložení prezenčního signálu relativně vysokou hodnotu pro velký systém Orchestrator (např. 20, 40, 60). Pomůže to v systému snížit prudký nárůst ve využití prostředků (procesor, vstupy a výstupy). Před obnovením předchozí hodnoty edge.heartbeat.spread.factor na stránce Vlastnost systému (System Property) v softwaru Orchestrator se ujistěte, že jsou všechny brány a systémy Edge připojené.
 • Než budete moci dokončit vypnutí nebo vyřazení z provozu, ponechejte software SD-WAN Orchestrator několik hodin ve stavu snížené úrovně.
 • Zablokujte úpravy konfigurací, aby nedocházelo k dalším úpravám konfigurace, dokud nebude upgrade dokončen.

Přehled postupů pro upgrade

Tento dokument popisuje kroky potřebné k upgradu verze 3.3.2 nebo 3.4 na vydání 4.0. Upgrade OS a řešení pro zotavení po havárii SD-WAN Orchestrator zahrnuje několik stejných kroků jako postupy pro zotavení po havárii, které jsou v průvodci „Konfigurace zotavení systému SD-WAN Orchestrator po havárii“. Při upgradu vydání 3.3.2 nebo 3.4 na vydání 4.0 však postupujte podle pokynů v části Postupy pro upgrade v tomto dokumentu. Níže uvedený obrázek znázorňuje ilustraci procesu upgradu. Viz část Postupy pro upgrade níže.

Postupy pro upgrade

Budete-li potřebovat pomoc s upgradem verze 3.3.2 nebo 3.4 na verzi 4.0, obraťte se na podporu VMware pomocí informací uvedených na stránce https://kb.vmware.com/s/article/53907.