K zahájení replikace jsou potřebné dvě nainstalované instance systému SD-WAN Orchestrator.

 • Vybraná instance v pohotovostním režimu se uvede do stavu STANDBY_CANDIDATE, což umožňuje její konfiguraci aktivním serverem.
 • Aktivnímu serveru se poté přidělí adresa a přihlašovací údaje instance v pohotovostním režimu, která poté přejde do stavu ACTIVE_CONFIGURING.
Pokud je STANDBY_CONFIG_RQST proveden z aktivního na pohotovostní, oba servery se synchronizují prostřednictvím přechodů stavů.
Oba systémy Orchestrator, na kterých je potřeba vytvořit zotavení po havárii, musí mít nastaven stejný čas. Než zahájíte replikaci SD-WAN Orchestrator, nejprve zkontrolujte následující konfigurace protokolu NTP:
 • Časové pásmo brány musí být nastaveno jako Etc/UTC. Pomocí následujícího příkazu zobrazíte časové pásmo NTP.
  vcadmin@vcg1-example:~$ cat /etc/timezone
  Etc/UTC
  vcadmin@vcg1-example:~$ 
  

  Pokud je časové pásmo nesprávné, aktualizujte je pomocí následujících příkazů.

  echo "Etc/UTC" | sudo tee /etc/timezone
  sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
  
 • Posun NTP musí být menší nebo roven 15 milisekundám. Pomocí následujícího příkazu zobrazíte posun NTP.
  sudo ntpqvcadmin@vcg1-example:~$ sudo ntpq -p
     remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
  ==============================================================================
  *ntp1-us1.prod.v 74.120.81.219  3 u 474 1024 377  10.171  -1.183  1.033
   ntp1-eu1-old.pr .INIT.     16 u  - 1024  0  0.000  0.000  0.000
  vcadmin@vcg1-example:~$ 
  

  Pokud je offset NTP nesprávný, aktualizujte jej pomocí následujících příkazů.

  sudo systemctl stop ntp
  sudo ntpdate <server>
  sudo systemctl start ntp
 • Ve výchozím nastavení je v souboru /etc/ntpd.conf nakonfigurován seznam serverů NTP. Oba systémy Orchestrator, na kterých je potřeba vytvořit zotavení po havárii, musí mít přístup k internetu, aby se mohly připojovat k serverům NTP a synchronizovat čas. Zákazníci mohou také synchronizovat čas pomocí místního serveru NTP běžícího v jejich prostředí.