Brána SD-WAN Gateway zpracovává velké dávky přenášených dat a lze předpokládat krátkodobé velké zatížení procesoru. U brány je třeba monitorovat případná jádra procesoru se 100% zatížením. Jádra DPDK se však spouští v režimu dotazování z důvodu výkonu a očekávají, že budou zpracovávat téměř 100 % procesoru při vysoké propustnosti.

Bránu můžete monitorovat s mezními hodnotami, které poskytují stavy upozornění nebo stavy s kritickou důležitostí, které indikují potenciální problémy před dopadem na služby. V následující tabulce jsou uvedeny mezní hodnoty a doporučené akce.

Stav mezní hodnoty Hodnota mezní hodnoty Doporučená nápravná akce
Jádro DP Jádro jiné než DP
Upozornění 95 % 80 %

Pokud je mezní hodnota konzistentně překročena po dobu 5 minut:

 • Zkontrolujte využití procesoru dle procesu.
 • Monitorujte ještě 10 minut.

Pokud je mezní hodnota konzistentně překročena po dobu 5 minut:

 • Shromážděte diagnostický balíček brány.
 • Otevřete případ podpory pomocí VMware.
Kritické 98 % 90 %

Pokud je mezní hodnota konzistentně překročena po dobu 5 minut:

 • Monitorujte možnost kritického poklesu paketů, který může znamenat nad kapacitu.

Pokud je problém zaznamenán po dobu jedné hodiny:

 • Pokud je překročená kapacita během 5minutového intervalu, přidejte kapacitu brány a znovu proveďte vyvážení, aby se předešlo dopadu služby související s kapacitou.
  Poznámka: Před vyrovnáním brány ověřte, že metriky kapacity jsou v rámci doporučeného limitu. Další informace o metrikách kapacity naleznete v tématu Kapacita komponent brány.
Následuje příklad skriptu v Pythonu určený pro monitorování využití procesoru:
Poznámka: K monitorování využití procesoru můžete také použít agenta Telegraf. Další informace naleznete v tématu Monitorování bran pomocí služby Telegraf.
#! /usr/bin/env python
"""
Check for CPUs spinning at 100%
"""
import re
import collections
import time
import sys
import json
import os
import subprocess
re_cpu = re.compile(r"^cpu\d+\s")
CPUStat = collections.namedtuple('CPUStat', ['user', 'nice', 'sys', 'idle'])
def get_stats():
    stats = open("/proc/stat").readlines()
    ret = {}
    for s in stats:
        if not re_cpu.search(s): continue
        s = s.split()
        ret[s[0]] = CPUStat(*[ int(v) for v in s[1:5]])
    return ret
def verify_dpdk_support():
  if os.path.isfile('/opt/vc/etc/dpdk.json'):
    with open("/opt/vc/etc/dpdk.json") as data:
      d=json.loads((data.read()))
    if "status" in d.keys():
      return True if d['status'] is "Supported" else False
  else:
    return False
def another_verify_dpdk_support():
  if os.path.isfile('/opt/vc/bin/debug.py'):
    f=subprocess.check_output(["/opt/vc/bin/debug.py","--dpdk_ports_dump"])
    x=[r.split() for r in f.split('\n')]
	if len(x) <= 1:
		return False
	else:
        return True
  else:
	return False
dpdk_status=verify_dpdk_support() or another_verify_dpdk_support()
if __name__ == "__main__":
    try:
        stat1 = get_stats()
        time.sleep(3)
        stat2 = get_stats()
    except:
        print "UKNOWN - failed to get CPU stat: %s" % str(sys.exc_info()[1])
        sys.exit(3)
    busy_cpu_set = [ cpu for cpu in stat1 if (stat2[cpu].idle - stat1[cpu].idle)==0 ]
    if not busy_cpu_set:
            print "OK - no spinning CPUs"
            sys.exit(0)
    if dpdk_status == True:
      if "cpu1" in busy_cpu_set and len(busy_cpu_set) == 1:
            print "OK - no spinning CPUs"
            sys.exit(0)
      elif "cpu1" in busy_cpu_set:
            busy_cpu_set.remove('cpu1')
            print "CRITICAL - %s is at 100%%" % (",".join(busy_cpu_set))
            sys.exit(2)
      else:
            print busy_cpu_set,1
            print "CRITICAL - %s is at 100%%" % (",".join(busy_cpu_set))
            sys.exit(2)
    else:
            print "CRITICAL - %s is at 100%%" % (",".join(busy_cpu_set))
            sys.exit(2)