Operátor a partneři mohou v nástroji Orchestrator sledovat základní stav brány.