Pomocí následujícího příkazu zkontrolujte, zda je brána v nástroji Orchestrator aktivována.

V následujícím příkladu je brána aktivována:

vcadmin@vcg1-example1:~$ /opt/vc/bin/is_activated.py
True
vcadmin@vcg1-example1:~$ 

V následujícím příkladu je brána deaktivována:

vcadmin@vcg1-example1:~$ /opt/vc/bin/is_activated.py
False
vcadmin@vcg1-example1:~$