Jako uživatel operátora můžete konfigurovat a zobrazovat informační oznámení o povolení a upozornění na souhlas specifikované administrátorem zabezpečení ohledně používání SD-WAN Orchestrator pro operátory, partnery a podniky.

Postup konfigurace varovné zprávy týkající se souhlasu:

Procedura

 1. Na portálu pro operátory přejděte na možnost Systémové vlastnosti (System Properties).
 2. Vyhledejte systémovou vlastnost login.warning.banner.message.
 3. Vyberte systémovou vlastnost a poté klikněte na možnost Akce > Modifikovat systémovou vlastnost (Actions > Modify System Property). Zobrazí se stránka Upravit systémovou vlastnost ... (Modify System Property …).
 4. Ujistěte se, že je pole Typ dat (Data Type) nastaveno na hodnotu JSON.
 5. V textové oblasti Hodnota (Value) je výchozí hodnota následující:
  {
    "msg": ""
  }

  Do proměnné „msg“ zadejte požadovanou varovnou zprávu mezi znaky „“.

 6. Ujistěte se, že pole Hodnota je heslo (Value is Password)Hodnota je jen pro čtení (Value is Read-only) jsou nastavena na hodnotu No (Ne).
 7. Klikněte na tlačítko Aktualizovat (Update).

Výsledek

Varovná zpráva se zobrazí na SD-WAN Orchestrator před přihlášením uživatele k operátorovi, partnerovi a podniku.