Operátor může spravovat licence zařízení Edge a přiřazovat je partnerům.

Následujícím postupem se provádí správa a přiřazení licencí zařízení Edge existujícím partnerům. Informace o přiřazení licencí nástroje Edge novým partnerům naleznete v části Vytvoření nového partnera.

  1. V portálu operátora klikněte na možnost Spravovat partnery (Manage Partners).
  2. Klikněte na odkaz na název partnera a přejděte na portál partnera.
  3. V portálu partnera klikněte na tlačítko Nastavení (Settings) a poté v levé nabídce klikněte na možnost Licence zařízení Edge (Edge Licensing).
  4. Klikněte na možnost Spravovat licence nástroje Edge (Manage Edge Licensing).
  5. V okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) zvolte příslušné licence na základě šířky pásma, podmínek, vydání a oblasti.
  6. Klikněte na tlačítko Uložit (Save).

Vybrané licence se zobrazí v okně Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

Kliknutím na tlačítko Stáhnout zprávu (Download Report) vygenerujete zprávu o licencích s přidruženými zákazníky a zařízeními Zařízení SD-WAN Edge ve formátu CSV.