Verze 5.1.0 umožňuje operátorům nahrát, upravit nebo odstranit bitové kopie firmwaru platformy a modemu pro konkrétní zařízení Edge a tovární bitové kopie pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge z nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator. Operátoři mohou nahrát, modifikovat nebo odstraňovat bitové kopie programu/firmwaru pro všechna zařízení Edge z klasického uživatelského rozhraní systému Orchestrator i z nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.

Postup

 1. V portálu operátora klikněte na kartu Správa zařízení Edge (Edge Management).
 2. Chcete-li nahrát obrázek firmwaru, klikněte na Firmware na levém panelu v části Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management). Chcete-li nahrát bitovou kopii programu, klikněte na Program (Software) na levém panelu v části Správa bitových kopií (Edge Image Management).
  Poznámka: Od verze 5.1.0 mohou operátoři v novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator nahrávat, upravovat nebo mazat následující bitové kopie firmwaru a tovární bitové kopie:
  • Bitové kopie firmwaru platformy pro modely zařízení Edge 6X0 a 3X00 zařízení (3400/3800/3810)
  • Bitové kopie firmwaru modemu pro 510-LTE (Edge 510LTE-AE, Edge 510LTE-AP) a 610-LTE (Edge 610LTE-AM, Edge 61LTE-RW)
  • Tovární bitové kopie pro všechna fyzická zařízení SD-WAN Edge

  Více informací o nahrávání/správě bitových kopií firmwaru naleznete v sekci Správa profilů operátora.

 3. Na příslušné obrazovce (firmware nebo program v závislosti na tom, kterou možnost jste zvolili), klikněte na odkaz + Nahrát obrázek a vyberte soubor bitové kopie (formát ZIP, velikost souboru je menší než 200 MB) pro nahrání z místního úložiště.
  Poznámka: Je důležité nejprve aktualizovat verzi softwaru. Poté po dokončení aktualizujte firmware (platformy nebo modemu) a tovární nastavení. Neaktualizujte verzi softwaru, firmware a tovární nastavení současně.
 4. Po úspěšném připojení souboru klikněte v dialogovém okně Nahrání souboru (File Upload) na tlačítko Hotovo (Done).
  Nové uživatelské rozhraní Orchestrator balíček ověří a nahraje do portálu. Do portálu můžete nahrát více bitových kopií firmwaru a programu. Nahrané balíčky naleznete na příslušné stránce ( Bitové kopie firmwaru nebo programu) dle zvoleného typu bitové kopie.
  Poznámka: Je-li vybrána možnost Firmware poznamenejte si typ obrazu Bitová kopie (Image) který indikuje, zda je bitová kopie (firmware platformy nebo tovární nastavení).

 5. Chcete-li upravit bitovou kopii firmwaru nebo programu, vyberte bitovou kopii z příslušné stránky (Firmware nebo program) a poté klikněte na Akce (Actions) > Upravit bitovou kopii firmwaru nebo programu (Modify Firmware or Software Image). Otevře se okno Aktualizace bitové kopie programu (Edge Image Update).

 6. V případě potřeby můžete aktualizovat název a popis bitové kopie firmwaru nebo programu.
 7. Pokud je to nutné, zaškrtněte políčko Zastaralé (Deprecated), abyste změnili bitové kopie firmwaru nebo programu na zastaralé, a klikněte na tlačítko Upravit (Modify). Zastaralá bitová kopie firmwaru nebo programu je označena a zobrazí se na příslušné stránce (Bitové kopie firmwaru nebo programu).
  Poznámka: Je-li bitová kopie programu zastaralá, nezobrazí se v seznamu dostupných bitových kopií firmwaru nebo programu nebo vydání, které lze přiřadit profilům operátora, zákazníkům nebo zařízením Edge.
  Poznámka: Existující profily operátora, které obsahují zastaralé bitové kopie programu, jsou rovněž označeny za účelem informování uživatele, že vydání firmwaru nebo programu profilu obsahuje zastaralou bitovou kopii programu.
 8. Chcete-li balíček z portálu odstranit, vyberte bitovou kopii a klikněte na možnost Akce (Actions) > Odstranit bitovou kopii firmwaru nebo programu (Delete Firmware or Software Image) (v závislosti na tom, kterou možnost jste zvolili).

Co dělat dále (What to do next)

Informace o správě zařízení SD-WAN Edge v rámci podniku pomocí specifické bitové kopie programu/firmwaru naleznete v části Správa profilu operátora.