Operátor může spravovat licence nástroje Edge a přiřazovat je partnerům.

Následujícím postupem je správa a přiřazení licencí nástroje Edge existujícím partnerům. Informace o přiřazení licencí nástroje Edge novým partnerům naleznete v části Vytvoření nového partnera.

  1. V portálu operátora klikněte na možnost Spravovat partnery (Manage Partners).
  2. Klikněte na odkaz na název partnera a přejděte na portál partnera.
  3. V partnerském portálu klikněte tlačítko Licence nástroje Edge (Edge Licensing).
  4. Klikněte na možnost Spravovat licence nástroje Edge (Manage Edge License).
  5. V okně Vybrat licence nástroje Edge (Select Edge Licenses) zvolte příslušné licence na základě šířky pásma, podmínek, edice a oblasti.

  6. Klikněte na tlačítko OK.

Vybrané licence se zobrazí v okně Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

manage-edge-license-button

Kliknutím na tlačítko Zpráva (Report) vygenerujete zprávu o licencích s přidruženými zákazníky a zařízeními Zařízení SD-WAN Edge ve formátu CSV.