Popisuje přihlášení uživatele typu operátor k systému SD-WAN Orchestrator za použití jednotného přihlášení (SSO).

Postup přihlášení uživatele typu operátor k systému SD-WAN Orchestrator za použití metody SSO:
Poznámka: Pokud dojde k selhání jiných mechanismů autentizace, jako systémová záloha musí vždy existovat nativní primární uživatel typu operátor.

Požadavky

Procedura

 1. Ve webovém prohlížeči spusťte aplikaci SD-WAN Orchestrator jako uživatel operátora.
  Otevře se obrazovka Konzola operací VMware SD-WAN (VMware SD-WAN Operations Console).
 2. Klepněte na možnost Přihlásit se pomocí vašeho poskytovatele identity (Sign In With Your Identity Provider).
 3. Do textového pole Doména organizace (Organization Domain) zadejte název domény použitý pro konfiguraci SSO a klikněte na možnost Přihlásit (Sign In).
  IDP nakonfigurovaný pro SSO ověří uživatele a přesměruje ho na nakonfigurovanou adresu URL systému SD-WAN Orchestrator.
  Poznámka:
  • Jakmile se uživatelé přihlásí do systému SD-WAN Orchestrator pomocí SSO, nemohou se znovu přihlásit jako nativní uživatelé.
  • Uživatel může přejít do klasického uživatelského rozhraní kliknutím na možnost Otevřít klasický systém Orchestrator (Open Classic Orchestrator) umístěnou v pravém horním rohu obrazovky uživatelského rozhraní.