Brány VMware SD-WAN Gateway jsou distribuované sítě bran, které jsou nasazeny globálně nebo v místním nasazení u poskytovatelů služeb, zajišťují škálovatelnost, redundanci a flexibilitu na vyžádání. Brány SD-WAN Gateway optimalizujte cesty dat ke všem aplikacím, větvím a datovým centrům společně s možností zajišťovat síťové služby směrující do cloudu a z něj.

Ve výchozím nastavení jsou dostupné brány při instalaci SD-WAN Orchestrator pojmenovány jako brána-1 (gateway-1)brána-2 (gateway-2). Podle potřeby můžete vytvořit i další brány.

Jako primární uživatel operátora a uživatel-správce operátora můžete vytvářet, spravovat a odstraňovat fondy bran vytvořené uživateli typu operátor i partner.
Poznámka: Uživatel podpory IT operátora a obchodní specialista operátora mohou zobrazit pouze konfigurované brány.
Chcete-li spravovat brány, proveďte následující kroky:
 1. Přihlaste se do systému Orchestrator jako primární uživatel typu operátor nebo uživatel-správce.

 2. V novém uživatelském rozhraní systému Orchestrator klikněte na kartu Správa brány (Gateway Management) a přejděte do nabídky Fondy (Gateways) v levém navigačním podokně.

  Zobrazí se stránka Brány (Gateways).

Chcete-li hledat konkrétní brány, zadejte do pole Vyhledat (Search) příslušný hledaný text. Chcete-li zobrazit rozšířené vyhledávání, klikněte na ikonu filtru vedle pole Vyhledat (Search) a filtrujte výsledky podle konkrétních kritérií.

K zobrazování bran na mapě se používá část Distribuce mapy (Map Distribution). Kliknutím na tlačítka+ můžete mapu přiblížit a oddálit.

V tabulceBrány (Gateways) se otevře seznam existujících bran s následujícími údaji:

Pole Popis (Description)
Název (Name) Název brány
Stav (Status)
Odráží úspěšnost/neúspěšnost pravidelně zaslaných prezenčních signálů z MGD do aplikace Orchestrator a neindikuje stav na datové a řídící rovině. Možné jsou následující stavy:
 • Připojeno (Connected) – Brána úspěšně odesílá prezenční signály do nástroje Orchestrator.
 • Sníženo (Degraded) – Orchestrator neobdržel z brány alespoň jednu minutu žádný prezenční signál.
 • Offline – Orchestrator neobdržel z brány alespoň dvě minuty žádný prezenční signál.
Procesor (CPU) Průměrné využití všech jader procesoru v systému v době posledního prezenčního signálu.
Paměť (Memory) Procento využití fyzické paměti všemi procesy v systému hlášené jako psutil.phymem_usage v době posledního prezenčního signálu. Podobné odhadu procenta využití paměti pomocí příkazu free.
Zařízení Edge (Edges) Počet zařízení Edge připojených k bráně v době posledního prezenčního signálu.
Poznámka: Kliknutím na tlačítko Zobrazit (View) vedle počtu zařízení Edge zobrazíte všechna zařízení Edge přiřazená k bráně společně s jejich stavem online/offline v nástroji Orchestrator. Tato možnost neumožňuje zobrazení zařízení Edge, která jsou skutečně připojena k bráně.
Stav služby (Service State) Uživatelem konfigurovaný stav služby pro bránu a to, zda je možné ji přiřadit k novým zařízením Edge.
IP adresa (IP Address) Veřejná IP adresa, kterou veřejné linky WAN zařízení Edge používají k připojení k bráně. Tato IP adresa se používá k jedinečné identifikaci brány. Pokud je brána aktivována pro adresy IPv4 i IPv6, v tomto sloupci se zobrazí obě adresy IP.
Umístění (Location) Umístění brány dle GeoIP (ve výchozím nastavení) nebo ručně zadané uživatelem. Používá se pro geografické přiřazení brány k zařízením Edge a je vhodné je ověřit.

Na stránce Brány (Gateways) můžete provést následující aktivity:

 • Nová brána (New Gateway) – vytvoření nové brány. Viz téma Vytvoření nové brány s novým uživatelským rozhraním systému Orchestrator.
 • Odstranit bránu (Delete Gateway) – odstranění vybrané brány. Nemůžete odstranit bránu, která je již používána partnerem nebo podnikovým zákazníkem.
 • Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion) – fázuje bránu do systému Bastion Orchestrator.
 • Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) – odebere z produkčního Orchestratoru bránu.
  Poznámka: Možnosti Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion)Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) jsou k dispozici pouze, když je funkce Bastion Orchestrator aktivována pomocí vlastnosti systému session.options.enableBastionOrchestrator.

  Další informace naleznete v příručce konfigurace Bastion Orchestrator dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

 • Žádost o podporu (Support Request) – přesměruje do článku znalostní báze s pokyny pro vytvoření žádosti o podporu.