Možnost Spravovat zákazníky (Manage Customers) slouží k vytváření nových zákazníků, konfiguraci dostupných možností zákazníků, klonování existující konfigurace a konfiguraci dalších nastavení zákazníka.

Procedura

 1. Přejděte do nabídky Zákazníci a partneři (Customers & Partners) > Spravovat zákazníky (Manage Customers).
 2. Můžete provést následující akce:
  Možnost Popis (Description)
  Vyhledat (Search) Zadejte výraz pro vyhledání odpovídajícího textu v tabulce. Pomocí možnosti rozšířeného vyhledávání můžete zúžit výsledky vyhledávání.
  Nový zákazník (New Customer) Klikněte na tuto možnost a přidejte nového zákazníka. Další informace naleznete v tématu Vytvoření nového zákazníka pomocí nového uživatelského rozhraní systému Orchestrator.
  Klonovat (Clone) Naklonuje existující konfigurace vybraného zákazníka. Můžete vybrat jakékoliv další atributy klonování.
  Odstranit (Delete) Odstraní vybrané zákazníky. Zadejte počet vybraných zákazníků ve vyskakovacím okně a poté klikněte na možnost Odstranit (Delete).
  Poznámka: Před odstraněním zákazníka se ujistěte, že jste odebrali všechna zařízení Edge přidružená k vybranému zákazníkovi.
  Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion) Kliknutím budete fázovat zákazníka do systému Bastion Orchestrator.
  Poznámka: Možnosti Fázovat do systému Bastion (Stage to Bastion)Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) jsou k dispozici pouze, když je funkce Bastion Orchestrator aktivována pomocí vlastnosti systému session.options.enableBastionOrchestrator.

  Další informace naleznete v příručce konfigurace Bastion Orchestrator dostupné na stránce https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

 3. Kliknutím na tlačítko Více (More) provedete následující akce:
  Možnost Popis
  Zrušit fázování ze systému Bastion (Unstage from Bastion) Odebere zákazníka ze systému Bastion Orchestrator.
  Přenos na partnera (Transfer to Partner) Přiřadí vybraného zákazníka partnerovi. V rozevíracím seznamu můžete vybrat existujícího partnera.
  Vydání od partnera (Release from Partner) Uvolní vybraného zákazníka z partnera.
  Poslat e-mail podpory (Send Support Email) Odešle vybranému zákazníkovi zprávu od zákaznické podpory.
  Přiřadit profil operátora (Assign Operator Profile) Přidá profil operátora pro vybrané zákazníky.
  Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze pro podnik s aktivovanou funkcí Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management).
  Aktualizovat správu bitových kopií Edge (Update Edge Image Management) Aktivuje nebo deaktivuje funkci Správa bitových kopií Edge (Edge Image Management) pro vybrané zákazníky.
  Aktualizovat výstrahy operátora (Update Operator Alerts) Aktivuje nebo deaktivuje výstrahy operátora pro vybrané zákazníky.
  Aktualizace výstrah zákazníka (Update Customer Alerts) Aktivuje nebo deaktivuje výstrahy zákazníka pro vybrané zákazníky.
  Vyrovnání bran (Rebalance Gateways) Vyrovná brány u zařízení Edge přiřazené vybranému zákazníkovi.
  Exportovat všechny zákazníky (Export All Customers) Exportuje podrobnosti o všech zákaznících na portálu operátora do souboru formátu CSV. Ve výchozím nastavení se jako oddělovač používá čárka (,).
  Exportovat sklad Edge zákazníka (Export Customers Edge Inventory) Exportuje skladové údaje ze všech zařízení Edge přiřazených k zákazníkovi do souboru CSV. Ve výchozím nastavení se jako oddělovač používá čárka (,).
 4. Níže jsou uvedeny další možnosti, které jsou k dispozici v oblasti Spravovat zákazníky (Manage Customers):
  Možnost Popis
  Sloupce (Columns) Chcete-li zobrazit požadované sloupce, klikněte na tuto možnost a zaškrtněte pole.
  Obnovit (Refresh) Kliknutím na tuto možnost aktualizujete stránku.