Fond bran představuje skupinu bran.

Brány mohou být uspořádány do fondů, které jsou poté přiřazeny k síti. Po instalaci systému SD-WAN Orchestrator bude k dispozici výchozí prázdný fond bran. Podle potřeby můžete vytvořit také další fondy bran.

Na portálu operátora klikněte na možnost Fondy bran (Gateway Pools).

V okně Fondy bran (Gateway Pools) se otevře seznam existujících fondů bran s následujícími možnostmi:
 • Vyhledávat (Search) – Zadejte výraz pro vyhledání konkrétních detailů. Kliknutím na šipku rozevírací nabídky filtrujete zobrazení podle konkrétních kritérií.
 • Sloupce (Cols) – klikněte a vyberte sloupce, které se mají zobrazit nebo skrýt.
 • Obnovit zobrazení (Reset View) – Kliknutím obnovíte výchozí nastavení zobrazení.
 • Obnovit (Refresh) – Kliknutím aktualizujete zobrazené informace na nejnovější údaje.

V tabulce fondů bran jsou k dispozici následující podrobnosti:

 • Fond bran (Gateway Pool) – obsahuje název fondu bran.
 • Brány (Gateways) – obsahuje počet bran, které jsou v rámci fondu bran dostupné.
 • Verze IP (IP Version) – zobrazuje, zda je fond bran aktivován s adresou IPv4, nebo adresami IPv4 i IPv6.
 • Zákazníci (Customers) – obsahuje počet firemních zákazníků, kteří jsou k fondu bran přiřazeni.
 • Brána partnera (Partner Gateway) – popisuje stav brány partnera. K dispozici jsou následující možnosti: Žádná, Povolit a Brána partnera (None, Allow, Partner).
 • Spravovaný fond (Managed Pool) – informuje, zda partner může fond bran spravovat.
Klikněte na možnost Akce (Actions) a proveďte některou z následujících aktivit:
 • Nový fond bran (New Gateway Pool) – vytvoření nového fondu bran. Viz téma Vytvoření nového fondu bran.
 • Klonovat fond bran (Clone Gateway Pool) – vytvoření nového fondu bran naklonováním existující konfigurace z vybraného fondu bran. Viz téma Klonování fondu bran.
 • Odstranit fond bran (Delete Gateway Pool) – odstranění vybraného fondu bran. Nemůžete odstranit fond bran, který je již používán partnerem nebo podnikovým zákazníkem.