Primární uživatelé typu operátor, standardní operátoři, obchodní specialisté a operátoři zákaznické podpory mohou vygenerovat hlášení o stávajících licencích pro zařízení Edge.

V portálu operátora přejděte do nabídky Licence nástroje Edge (Edge Licensing).

edge-licensing-report

Kliknutím na tlačítko Zpráva (Report) vygenerujete zprávu o licencích, přidružených partnerech, zákaznících a zařízeních Zařízení SD-WAN Edge ve formátu CSV.