Autentizaci systému Orchestrator můžete nakonfigurovat v režimu RADIUS, kdy se operátor a podnikový zákazník přihlašují k portálům přes servery RADIUS.

Rozhodněte se pro zavedení jednoho z následujících režimů autentizace RADIUS:
  • Jeden server RADIUS (Single RADIUS Server) – Sdílení stejného serveru RADIUS mezi operátorem a podnikovým zákazníkem.
  • Samostatné servery RADIUS (Separate RADIUS Servers) – Konfigurace jednoho serveru RADIUS pro operátora/SP a dalšího pro všechny podnikové zákazníky.

Pokud se rozhodnete režim RADIUS nakonfigurovat, klikněte v panelu operátora na možnost Autentizace pro systém Orchestrator (Orchestrator Authentication).

V nabídce Režim autentizace (Authentication Mode) pro Autentizaci operátora (Operator Authentication)Autentizaci podniku (Enterprise Authentication) zvolte možnost RADIUS. Zadejte příslušné podrobnosti.

Hodnoty můžete zadávat nebo měnit ve všech polích s výjimkou pole Protokol (Protocol). Protokol můžete upravit pouze v Systémových vlastnostech (System Properties). Upravte protokol v polích s hodnotami vco.operator.authentication.radius (operátor) a vco.enterprise.authentication.radius (podniky).

Namísto konfigurace hodnot na stránce Konfigurace autentizace (Configure Authentication) můžete také definovat hodnoty serveru RADIUS v Systémových vlastnostech (System Properties). V portálu operátora přejděte na stránku Systémové vlastnosti (System Properties) a upravte následující systémové vlastnosti:

  • vco.enterprise.authentication.mode – zadáním hodnoty RADIUS umožníte používání autentizace RADIUS pro podniky.
  • vco.enterprise.authentication.radius – v poli s hodnotou upravte šablonu JSON a zadejte podrobnosti serveru a další atributy pro podniky.
  • vco.operator.authentication.mode – zadáním hodnoty RADIUS umožníte používání autentizace RADIUS pro operátory.
  • vco.operator.authentication.radius – v poli s hodnotou upravte šablonu JSON a zadejte podrobnosti serveru a další atributy pro operátory.

Po definování příslušných hodnot v systémových vlastnostech klikněte na tlačítko Autentizace pro systém Orchestrator (Orchestrator Authentication).

Režim autentizace (Authentication Mode) se změní na režim RADIUS a do polí se automaticky vyplní atributy definované v Systémových vlastnostech (System Properties).

Podle potřeby můžete upravit hodnoty v odpovídajících polích.

V části Mapa rolí (Role Map) můžete namapovat atributy serveru RADIUS pro každou z uživatelských rolí pro operátora nebo podnik. Mapování rolí slouží k určení role, která bude uživatelům přiřazena při prvním přihlášení do systému Orchestrator pomocí serveru RADIUS.

Po upravení hodnot v polích klikněte na tlačítko Uložit změny (Save Changes).