Kromě výchozího fondu bran můžete také vytvořit fondy bran a přiřadit je firemním zákazníkům.

Na portálu partnera klikněte na možnost Fondy bran (Gateway Pools).

Procedura

 1. Na stránce Fondy bran (Gateway Pools) klikněte na možnost Akce (Actions) > Nový fond bran (New Gateway Pool).
 2. V okně Nový fond bran (New Gateway Pool) nakofigurujte následující údaje:
  1. Název (Name) – zadejte název nového fondu bran.
  2. Popis (Description) – zadejte popis fondu bran.
  3. Akce brány partnera (Partner Gateway Hand Off) – tato možnost určuje metodu předání bran partnerům. Z rozevírací nabídky vyberte jednu z následujících možností:
   • Žádná (None) – tuto možnost zvolte v případě, že akce brány partnera není vyžadována.
   • Povolit (Allow) – tuto možnost vyberte v případě, že má fond bran podporovat kombinaci bran partnera i cloudových bran.
   • Pouze brány partnera (Only Partner Gateways) – tuto možnost vyberte, pokud zařízením Edge v podnikové síti nechcete přiřadit cloudové brány z fondu. Přiřazeny budou pouze brány definované pro jednotlivá zařízení Edge.
  4. Typ přidružení (Association Type) – Vyberte jeden z následujících typů adres, které by měly být fondem bran povoleny.
   • IPv4 – Umožňuje přidat brány pouze pro adresy IPv4.
   • IPv4 a IPv6 (IPv4 and IPv6) – Umožňuje přidat brány s adresami IPv4 a IPv6.
   Poznámka: Pokud chcete používat zařízení Edge s podporou IPv6, vyberte IPv4 a IPv6 (IPv4 and IPv6).
 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit (Create).

Jak pokračovat dále

Nakonfigurujte fond bran přidáním bran do fondu. Viz téma Konfigurace fondů bran.