Z pozice uživatele partnera můžete sledovat stav vašich zákazníků společně se zařízeními Edge připojenými k síti zákazníka.

V portálu partnera klikněte na položku Monitorování zákazníků (Monitor Customers).

Na této obrazovce najdete zařízení Edge a linky pro všechny zákazníky spravované daným partnerem. Nabídka umožňuje upravit interval aktualizace informací.

V nabídce Interval obnovení (Refresh Interval) můžete buď monitorování pozastavit, nebo zvolit časový interval, po kterém budou monitorované informace obnoveny.

Na stránce Monitorování zákazníků (Monitor Customers) najdete následující podrobnosti:

Zákazníci (Customers):
  • Zákazníci spravovaní partnerem.
  • Počet zákazníků ve stavu „V PROVOZU (UP)“, „MIMO PROVOZ (DOWN)“ a „NEAKTIVOVÁNO (UNACTIVATED)“. Kliknutím na číslo zobrazíte ve spodním panelu odpovídající údaje o zákaznících.
  • Ve spodním panelu můžete kliknutím na odkaz na jméno zákazníka přejít na podnikový portál, kde můžete zobrazit a nakonfigurovat další nastavení pro vybraného zákazníka. Další informace naleznete v VMware SD-WAN Příručce pro administrátora (Administration Guide).
Edge:
  • Zařízení Edge přiřazená k zákazníkům.
  • Počet zařízení Edge ve stavu „MIMO PROVOZ (DOWN)“, „SNÍŽENO (DEGRADED)“, „PŘIPOJENO (CONNECTED)“ a „NEAKTIVOVÁNO (UNACTIVATED)“. Kliknutím na číslo zobrazíte ve spodním panelu odpovídající údaje o zařízeních Edge.
  • Ve spodním panelu můžete umístěním kurzoru myši na šipku dolů vedle počtu zařízení Edge zobrazit podrobnosti k jednotlivým zařízením Edge. Kliknutím na odkaz na název zařízení Edge můžete přejít na podnikový portál, kde jsou k dispozici další informace pro vybrané zařízení Edge. Další informace naleznete v VMware SD-WAN Příručce pro administrátora (Administration Guide).

V novém uživatelském rozhraní nástroje Orchestrator můžete rovněž zobrazovat zákazníky a související události.

Nové uživatelské rozhraní Orchestrator neposkytuje možnost pro automatické obnovení (Auto Refresh). Chcete-li zobrazit aktuální data, můžete okno obnovit ručně.