Proces aktivace zařízení SD-WAN Edge začíná e-mailem s postupem aktivace, který je odeslán administrátorem IT na adresu kontaktu lokality.

Odeslání e-mailu s postupem aktivace:

 1. V aplikaci Orchestrator přejděte do nabídky Konfigurovat (Configure) > Edge.
 2. Vyberte zařízení SD-WAN Edge, které chcete aktivovat. Zobrazí se okno Karta Přehled Edge (Edge Overview Tab).
 3. Jako volitelný krok můžete v oblasti Vlastnosti (Properties) do textového pole Sériové číslo (Serial Number) zadat sériové číslo zařízení SD-WAN Edge, které bude aktivováno. Sériová čísla rozlišují malá a velká písmena, proto se ujistěte, že je „VC“ napsaný velkými písmeny.
  Poznámka: Tento krok je nepovinný. Pokud je však sériové číslo zadáno, musí odpovídat aktivovanému zařízení SD-WAN Edge.
 4. Kliknutím na tlačítko Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email) odešlete e-mail s aktivačním postupem na adresu kontaktu lokality.
  send-activation-email-button
 5. Zobrazí se vyskakovací okno Poslat aktivační e-mail (Send Activation Email). V něm jsou popsány kroky, které musí kontakt lokality provést k aktivaci zařízení SD-WAN Edge.

  send-activation-dialog

  Poznámka:
  • U zařízení SD-WAN Edge 510 LTE se aktivační e-mail skládá z mobilních nastavení, jako je PIN kód SIM, síť, APN a uživatelské jméno.
  • U zařízení 610, 620, 640, 680 a 610 LTE s SFP, která jsou konfigurována s ADSL2/VDSL2, se aktivační e-mail skládá z nastavení konfigurace, jako je Profil, PVC, VPC atd.
 6. Kliknutím na tlačítko Odeslat (Send) odešlete e-mail s aktivační procedurou na adresu kontaktu lokality.
Poznámka: Výše uvedený postup slouží k odeslání aktivačního e-mailu s adresou IPv4 na odkaz pro aktivaci. Aktivační odkaz s IPv4 nebo IPv6 nebo oběma adresami můžete odeslat pomocí nového uživatelského rozhraní aplikace Orchestrator. Viz část „ Odeslání e-mailu pro aktivaci zařízení Edge v novém uživatelském rozhraní Orchestrator“ v  Průvodci správou VMware SD-WAN publikovaném v  https://docs.vmware.com/cz/VMware-SD-WAN/index.html.

Vzdálená diagnostika zařízení 510 LTE a 6X0:

 • Pokud konfigurujete zařízení SD-WAN Edge 510 LTE, můžete spustit diagnostický test „Informace o modemu LTE (LTE Modem Information)“ pro účely řešení potíží. Diagnostický test Informace o modemu LTE (LTE Modem Information) načte diagnostické informace, jako je síla signálu, informace o připojení atd.
 • Diagnostický test Stav DSL (DSL Status) je k dispozici pouze pro zařízení 610, 620, 640 a 680. Spuštěním tohoto testu se zobrazí stav DSL, který zahrnuje informace jako režim (Mode) (Standard nebo DSL), profil, režim xDSL atd.

Informace o tom, jak spustit diagnostický test, naleznete v Průvodci správou VMware SD-WAN.